NaturviterPodden
Gratis podcast

NaturviterPodden

Podcast af Naturviterne

I NaturviterPodden inviterer vi gjester som deler historier og gir deg innblikk og kunnskap om fagene som vi er opptatt av. Du får også høre mer om livet i og rundt fagforeningen Naturviterne. Intervjuer er Torbjørn Hundere.Se kontaktinfo på Naturviternes nettside 

Denne podcast er gratis at lytte på alle podcastafspillere og Podimo-appen uden abonnement.

Alle episoder

70 episoder
episode Er vi klare til å ta i mot flere turister i den norske naturen? artwork
Er vi klare til å ta i mot flere turister i den norske naturen?
Er vi klare til å ta i mot flere turister i den norske naturen? I denne episoden møter du Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, og Haaken Christensen, daglig leder i SPOR natur og reiseliv. Vi snakker om fremtiden for naturbasert reiseliv, bevaring av norsk natur, allemannsretten og ansvarlig markedsføring. Kjernen i naturbasert reiseliv Naturbasert reiseliv handler om å tilby opplevelser som er tett knyttet til naturen, samtidig som man tar vare på den. Det kan inkludere aktiviteter som vandring, kajakkpadling, sykling, jakt og fiske. Det er en bransje som vokser raskt, men med veksten kommer også utfordringer. Hvordan kan vi sikre at turismen ikke går på bekostning av de sårbare økosystemene vi ønsker å vise frem? Allemannsretten – en kulturarv Bente Lier beskriver hvordan Norsk Friluftsliv jobber med å bevare allemannsretten som et viktig grunnlag for et godt friluftsliv. Allemannsretten er en del av vår kulturarv. Den gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i naturen, men med økende bruk følger økende slitasje og muligheter for konflikter. Ulovlige hindringer og nedbygging av naturområder er konkrete trusler. Bente understreket nødvendigheten av å finne løsninger som ikke begrenser allemannsretten, men som heller fremmer bærekraftig bruk. Hun påpekte at undersøkelser viser at allemannsretten er svært viktig for det norske folk, med hele 97 % som mener det er en viktig rettighet i deres liv. Ansvarlig markedsføring av norsk natur Christensen snakker om viktigheten av å ta vare på naturen for å kunne tilby ekte og bærekraftige naturopplevelser. En viktig del av samtalen handlet om hvordan vi kan markedsføre norsk natur på en ansvarlig måte. Haaken understreket at det ikke bare handler om å tiltrekke seg turister, men også om å sikre at de oppfører seg ansvarlig når de besøker våre naturområder. Han delte eksempler på vellykkede kampanjer som har klart å balansere inspirasjon og informasjon, og understreket betydningen av personlig veiledning og informasjon. Røde flagg i utviklingen av turisme i norsk natur Bente og Haaken advarer mot en urovekkende utvikling. Turisme er planlagt å bli den femte største eksportnæringen i Norge, men aktører som Norsk Friluftsliv mener at vi ikke er klare for å ta imot et mye større antall turister per i dag. Bente understreket behovet for å sikre god forvaltning før vi inviterer flere turister inn. — Når reiselivet skal bli den femte store eksportsatsingen, vet vi at det er naturen som er hovedgrunnen til at mange kommer til Norge. I mine økolog-øyner betyr det at naturen blir en stor eksportvare. Derfor må vi bli enda flinkere til å ta vare på naturen. Klimaendringene utfordrer oss med naturrisiko og klimarisiko – mer ras, flere løse steiner, mer flom og nedbør. Økt antall besøkende i naturen krever flere ressurser og folk på jobb for å kunne ta vare på naturen, sier Haaken Christensen Nasjonale turiststier og besøksstyring Bente nevner nasjonale turiststier som et viktig tiltak for å håndtere økt turisme. Ved å investere i infrastruktur rundt populære stier kan vi beskytte naturen samtidig som vi kanaliserer ferdselen til områder som tåler det. God besøksstyring og strategier er avgjørende for å bevare naturen. Dette inkluderer tiltak som skilting, merking og etablering av nødvendige fasiliteter for å håndtere store turiststrømmer. Kompetanse og bevaring Haaken påpeker behovet for økt kompetanse innen naturforvaltning både blant lokale myndigheter og innen reiselivsnæringen. For å kunne håndtere økt turisme på en bærekraftig måte må vi ha god kunnskap om tålegrenser og forvaltning. Bente la til at det er viktig å inkludere friluftsliv og naturkunnskap i skoleverket for å sikre at kommende generasjoner forstår verdien av naturen og hvordan de kan ta vare på den. Sikkerhet og omdømme Haaken deler eksempler på hvordan man har forbedret sikkerheten og opplevelseskvaliteten ved populære turistdestinasjoner som Trolltunga. Han understreket at tilstrekkelig forvaltning og ressurser er nødvendig for å kunne håndtere store turiststrømmer uten å skade naturen. Å ha god sikkerhet på plass er også avgjørende for å opprettholde Norges omdømme som en bærekraftig turistdestinasjon. Tips for en bærekraftig sommerferie Til slutt delte Bente og Haaken sine beste tips for en bærekraftig sommerferie. Bente oppfordret til å søke opplevelser i nærmiljøet og nyte små naturopplevelser. Haaken anbefalte å reise med tog eller buss, støtte lokale bedrifter og nyte lokale produkter. Lytt til hele episoden av Naturviterpodden for en inspirerende samtale om fremtiden for naturbasert reiseliv, allemannsretten og hvordan bevare den norske naturen
25. jun. 2024 - 45 min
episode Regulatorisk toksikologi: Hvordan VKM jobber for å erstatte dyreforsøk og sikre trygg mat og miljø artwork
Regulatorisk toksikologi: Hvordan VKM jobber for å erstatte dyreforsøk og sikre trygg mat og miljø
SPENNENDE INNSIKT I REGULATORISK TOKSIKOLOGI: HVORDAN VKM JOBBER FOR Å ERSTATTE DYREFORSØK OG SIKRE TRYGG MAT OG MILJØ I denne episoden av Naturviterpodden møter du Gro Mathisen og Trine Husøy fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM). De er eksperter innen toksikologi og deler innsikt i hvordan vitenskap og etikk går hånd i hånd for å finne tryggere alternativer til dyreforsøk.   HVA ER TOKSIKOLOGI   Toksikologi, også kjent som giftlære, studerer de negative effektene av kjemiske stoffer på organismer. Gro og Trine forklarer at regulatorisk toksikologi er systemet som regulerer kjemikalier for å beskytte mennesker og miljøet. Systemet involverer forskere som utfører tester, risikovurderere som VKM, og myndigheter som Mattilsynet og Miljødirektoratet.   Tradisjonelle og nye metoder innen toksikologi   Historisk sett har dyreforsøk vært den primære metoden for å teste toksisitet. Nå er det et økende fokus på å utvikle alternative metoder som ikke involverer dyr. De nye metodene inkluderer bruk av cellekulturer og avanserte teknologier som organ-on-a-chip, som kan simulere menneskelige organer og gi mer relevante resultater for menneskers helse.   UTFORDRINGER OG FREMSKRITT   Selv om de nye metodene gir store forhåpninger, står forskningsfeltet overfor flere utfordringer. En av de største utfordringene er å sikre at de nye metodene gir like pålitelige og nøyaktige resultater som tradisjonelle dyreforsøk. Det tar tid å validere og standardisere disse metodene slik at de kan tas i bruk globalt.   ETIKK OG DYREFORSØK   Etikken rundt bruk av dyr i forskning er en drivkraft for utviklingen av alternative metoder. Trine påpeker at det er mindre etisk problematisk å bruke cellekulturer fra mennesker, som hudceller fra overskuddsoperasjoner, enn å utføre forsøk på levende dyr.   CHANGE-PROSJEKTET   En viktig del av samtalen dreier seg om CHANGE-prosjektet, et initiativ fra VKM som samler internasjonale eksperter i Oslo 18. – 20. juni for å diskutere og utvikle nye metoder innen toksikologi. Målet med prosjektet er å tilpasse det regulatoriske systemet slik at de nye metodene kan brukes effektivt og gi like god eller bedre beskyttelse enn dagens system.   FREMTIDEN FOR TOKSIKOLOGI   Gro og Trine er optimistiske for fremtiden til toksikologi. De ser store muligheter i teknologiske fremskritt og internasjonalt samarbeid for å håndtere de stadig økende mengdene nye kjemikalier som introduseres i markedet. Bruken av kunstig intelligens (AI) i risikovurderinger er også en spennende utvikling som kan revolusjonere feltet.   HVORDAN KAN FORBRUKERNE BIDRA?   Forbrukere kan spille en rolle ved å være bevisste på hvilke produkter de kjøper og hvor disse produktene kommer fra. Mattilsynet og Miljødirektoratet gir råd og advarsler som kan hjelpe folk med å ta informerte valg. Det er også viktig å være kildekritisk og hente informasjon fra pålitelige kilder. MER INFORMASJON For de som ønsker å lære mer om regulatorisk toksikologi, anbefales det å besøke VKMs nettsider og følge med på deres fremtidige arbeid og prosjekter: * VKM sine nettsider [https://vkm.no/vkm/omvkm/nyheter/vkmnyheter/fradyretestingtilnyemetoder.5.111b9bb51900c58335f3da91.html]
17. jun. 2024 - 37 min
episode Streike-spesial: Derfor streiker Akademikerne stat artwork
Streike-spesial: Derfor streiker Akademikerne stat
NaturviterPodden Streik spesial. Episoden handler om Akademikernes streik i staten som startet fredag 24. mai etter at meklingen ikke førte frem hos Riksmekleren. Rundt 1240 medlemmer, inkludert mange fra Naturviterne, streiker nå, og flere vil slutte seg til fra mandag 27. mai.   I episoden hører du:   Lise Lyngsnes Randeberg, Akademikernes leder Elise Lyngsnes Randeberg forklarer hvorfor akademikerne streiker. Hun understreker at streiken handler om prinsipper, ikke penger, og er en reaksjon på det hun ser som uakseptabel politisk innblanding i forhandlingene. Akademikerne kjemper for å beholde lokal lønnsdannelse og motstår en tilbakevending til en sentralisert modell.   Petter Lysrud Johannessen, Naturviternes rådgiver i stat Petter Lysrud Johannessen gir innsikt i streikens betydning for Naturviternes medlemmer. Han påpeker at streik er det lovlige kampmiddelet når forhandlinger mislykkes, og understreker den historiske betydningen av denne streiken. Han beskriver situasjonen som nødvendig, og uttrykker støtte for medlemmene som er ute i streik.   Kari Tønnessen Nordli, Akademikernes leder i stat Kari Tønnessen Nordli holder en flammende appell om viktigheten av streiken. Hun fremhever at Akademikerne kjemper mot en dårligere tariffavtale som staten vil innføre, og at denne avtalen ikke vil tjene medlemmene godt. Nordli mener at statens tilnærming er politisk motivert for å tilfredsstille LOs interesser.   Morten Wedege, Naturviternes leder Morten Wedege forklarer hvorfor Naturviterne støtter streiken. Han mener staten forsøker å fjerne en avtale som har fungert godt i åtte år, og at dette er et resultat av politisk innblanding. Wedege sier at motivasjonen blant medlemmene er høy, og at streiken vil fortsette til de får gjennom sine krav.   Anne Camilla Bergkvist, tillitsvalgt i Naturviterne Anne Camilla Bergkvist deler sine praktiske erfaringer med å organisere streikevakter og motivere medlemmene. Hun beskriver reaksjonene som positive og understreker viktigheten av tydelig kommunikasjon for å sikre at alle forstår sine roller under streiken.   Streiken er nå et faktum, og for oppdateringer om utviklingen kan man følge med på Naturviternes nettside.
24. maj 2024 - 16 min
episode Kan vafler skape godt arbeidsmiljø? artwork
Kan vafler skape godt arbeidsmiljø?
I denne episoden av Naturviterpodden tar vi et dypdykk i temaet arbeidsmiljø sammen med Øyfrid Geiring, seniorrådgiver, og Torill Ellingsen, seniorkommunikasjonsrådgiver, fra kommunikasjon og veiledning i Arbeidstilsynet.    Arbeidsmiljø er et komplekst tema som omfatter alt fra fysiske arbeidsforhold til psykososiale faktorer. Bakgrunnen for samtalen er Arbeidstilsynets video-kampanje: «La veffelrøra stå». Videoen er delt på sosiale medier og illustrerer kaoset på en kontorarbeidsplass, med en sjef som tilbyr vafler som et forsøk på å lindre stress.   Vaffelkampanjen: Et bilde på arbeidsmiljø   Kampanjen bruker humor for å sette søkelys på hva arbeidsmiljø egentlig handler om. Det handler ikke bare om hyggelige sosiale tiltak som vafler, men om hvordan arbeidet planlegges, organiseres og gjennomføres.   Det understrekes at arbeidsmiljøet er viktigere enn bare sosiale aktiviteter. Arbeidstilsynet samarbeider med Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), som gjennomfører levekårsundersøkelser for å identifisere utfordringer i ulike bransjer. Øyfrid og Torill poengterer at arbeidsmiljøet er knyttet til arbeidets organisering og at sosial trivsel alene ikke sikrer et godt arbeidsmiljø.   Hovedmålgruppen og verktøy   Kampanjen retter seg mot kontorarbeidsplasser, hvor omtrent 900,000 mennesker i Norge arbeider. Hensikten med kampanjen er å bevisstgjøre folk på viktigheten av å jobbe med arbeidsmiljøet på en systematisk måte. Arbeidstilsynet og STAMI har utviklet verktøy og ressurser, som Arbeidsmiljøportalen og Arbeidsmiljøhjelpen, for å bistå virksomheter i dette arbeidet.   Humor som virkemiddel   Humor har vist seg å være et effektivt verktøy i kampanjen. Øyfrid og Torill forteller at de har mottatt positiv respons fra ulike målgrupper, inkludert verneombud og ledere. Folk kjenner seg igjen i situasjonene som beskrives, og humor gjør det lettere å snakke om alvorlige temaer på en engasjerende måte.   Arbeidstilsynets rolle og ansvar   Arbeidstilsynets oppgave er å fremme et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø. Dette innebærer forebygging av sykefravær og frafall fra arbeidslivet gjennom kunnskap og veiledning. Øyfrid og Torill understreker viktigheten av samarbeid mellom ledere, verneombud og tillitsvalgte for å utvikle et godt arbeidsmiljø.   Hjemmekontor og psykososiale utfordringer   Siden pandemien har mange arbeidet fra hjemmekontor. Øyfrid og Torill diskuterer hvordan hjemmekontor påvirker arbeidsmiljøet, og understreker behovet for tilrettelegging og jevnlig kontakt med kolleger og ledere. De peker også på at arbeid skal være forsvarlig uansett hvor man jobber fra.   Innsiktsarbeid og kontorarbeidsplassers utfordringer   Før kampanjen startet, ble det gjort et grundig innsiktsarbeid for å forstå kontorarbeidsplassers spesifikke utfordringer. Dette inkluderer faktorer som rollekonflikt og manglende tilbakemelding på arbeid. Gjennom dialog med ledere og tillitsvalgte har de kartlagt behov og tilpasset kampanjen deretter.   Balansen mellom sosiale tiltak og arbeidsmiljøarbeid   Øyfrid og Torill fremhever viktigheten av å balansere sosiale tiltak med mer dyptgående arbeid med psykosiale og organisatoriske aspekter ved arbeidsmiljøet. Sosiale aktiviteter bidrar til trivsel, men det er også essensielt å arbeide med hvordan arbeidet er organisert og ledet.   Vanlige misoppfatninger om arbeidsmiljø   Øyfrid og Torill ønsker å avklare misoppfatninger om arbeidsmiljø. Mange tror at arbeidsmiljø bare handler om trivsel og sosiale tiltak, men det handler i stor grad om hvordan arbeidet er organisert og utført. De understreker at sykefravær ofte kan være relatert til dårlig arbeidsmiljø, og at forebygging er nøkkelen til å redusere dette.   Hva kan ledere gjøre?   Noen konkrete råd til ledere som ønsker å forbedre arbeidsmiljøet: * Søk kunnskap om utfordringene i din bransje. * Bruk tilgjengelige verktøy som Arbeidsmiljøportalen. * Jobb systematisk og langsiktig med arbeidsmiljøet. * Samarbeid med ansatte, verneombud og tillitsvalgte.   Ved å følge disse rådene kan ledere bidra til et bedre arbeidsmiljø som fremmer både produktivitet og trivsel.
15. maj 2024 - 27 min
episode Lønn i et nøtteskall: Om naturviteres lønnsutvikling, lønnsstatistikk og lønnsforhandlinger artwork
Lønn i et nøtteskall: Om naturviteres lønnsutvikling, lønnsstatistikk og lønnsforhandlinger
Lønnsstatistikk og lønnsforhandlinger Petter Johannessen, som har ansvar for Naturviternes lønnsstatistikk og medlemmer i statlig sektor, deler viktige perspektiver på lønnsutviklingen blant medlemmene. Han forklarer hvordan lønnsstatistikken utarbeides årlig hver høst og betydningen av høy deltakelse for å sikre nøyaktige og relevante data for medlemmene. Med en svarprosent på 59%, reflekterer statistikken en solid grunn for å forstå lønnsveksten blant medlemmene. Christian Skjelde, Naturviternes karriererådgiver, belyser hvordan han bistår medlemmer, særlig studenter og de i jobbskift, med spørsmål om lønnsforhandling og markedsverdi. Han understreker viktigheten av å forstå hvordan man navigerer lønnssamtaler i forhandlinger. Lønnsvekst og økonomiske utfordringer Diskusjonen tar for seg hvordan lønnsveksten for naturvitere har vært sammenlignet med andre sektorer, og hva dette betyr i lys av økonomiske utfordringer som økte levekostnader og stigende renter. Petter og Christian deler innsikt i hvordan disse faktorene påvirker lønnsforhandlingene og medlemmenes økonomiske situasjon. Johannessen understreker at lønnsveksten for Naturviternes medlemmer har vært forholdsvis god, spesielt sammenlignet med generelle industrielle lønnsvekster. Han forklarer videre hvordan statistikken identifiserer "identiske personer" for å gi et mer nøyaktig bilde av lønnsutviklingen over tid. Karriereutvikling og jobbsikkerhet Christian gir verdifulle råd om karriereutvikling, hvordan håndtere jobbintervjuer, og hvordan naturvitere kan sikre seg best mulige betingelser ved jobbtilbud. Han snakker også om jobbsikkerheten i dagens marked, hvor naturviteres kompetanse blir stadig mer ettertraktet. Skjelde påpeker at det er essensielt å benytte seg av lønnsstatistikken som en veileder, men også å erkjenne at ens egen markedsverdi kan overstige generelle statistikker. Lønnsforandringer ved jobbskifte Diskusjonen illustrerer at medlemmer som skifter jobber generelt oppnår høyere lønnsvekst enn de som blir i samme stilling. Dette understreker dynamikken i arbeidsmarkedet og viktigheten av å være åpen for jobbskifte for å maksimere lønnspotensial. Betydningen av fagforeninger Både Petter og Christian poengterer viktigheten av å være medlem av en fagforening for å ivareta egne interesser, både i forhold til lønn og arbeidsforhold. De deler også hvordan Naturviterne tilbyr støtte og rådgivning gjennom hele prosessen, fra jobbsøk til lønnsforhandlinger.
26. apr. 2024 - 29 min
En fantastisk app med et enormt stort udvalg af spændende podcasts. Podimo formår virkelig at lave godt indhold, der takler de lidt mere svære emner. At der så også er lydbøger oveni til en billig pris, gør at det er blevet min favorit app.
Rigtig god tjeneste med gode eksklusive podcasts og derudover et kæmpe udvalg af podcasts og lydbøger. Kan varmt anbefales, om ikke andet så udelukkende pga Dårligdommerne, Klovn podcast, Hakkedrengene og Han duo 😁 👍
Podimo er blevet uundværlig! Til lange bilture, hverdagen, rengøringen og i det hele taget, når man trænger til lidt adspredelse.

Tilgængelig overalt

Lyt til Podimo på din telefon, tablet, computer eller i bilen!

Et univers af underholdning på lyd

Tusindvis af lydbøger og eksklusive podcasts

Ingen reklamer

Spild ikke tiden på at lytte til reklamepauser, når du lytter til Podimos indhold.

Det får du

Ubegrænset adgang til eksklusive podcasts
Ingen reklamer
20 timers lydbøger / måned
Efter prøveperioden kun 79,00 kr. / måned. Ingen binding.

Andre eksklusive shows

 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows

Populære lydbøger

 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger

Andre eksklusive shows

 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows

Populære lydbøger

 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger