Peaceful Death Podcast
Gratis podcast

Peaceful Death Podcast

Podcast af Peaceful Death

เนื้อหาความรู้การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่และตายดี 

Denne podcast er gratis at lytte på alle podcastafspillere og Podimo-appen uden abonnement.

Alle episoder

120 episoder
episode ปลูกชุมชนกรุณา - การตายดี การดูแลแบบประคับประคอง โดยพญ นิษฐา เอื้ออารีมิตร artwork
ปลูกชุมชนกรุณา - การตายดี การดูแลแบบประคับประคอง โดยพญ นิษฐา เอื้ออารีมิตร
🎙️ มารับฟังการพูดคุย สนทนา ตั้งคำถามเกี่ยวกับการรับมือกับความตาย จากในงาน "ปลูกชุมชนกรุณา" ที่เพิ่งจบไป 🎙️ มุมมองจากผู้มีประสบการณ์ที่ผ่านการปฏิบัติงานดูแลคุณภาพชีวิตช่วงสุดท้าย บุคลากรเครือข่าย รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ผ่านการเรียนรู้เครื่องมือ "ตายดี" ที่ได้ดูแลคนใกล้ชิดให้เดินทางอย่างสงบ 🎙️พบกันกับเรื่องราวหลากหลายที่จะทำให้เราเข้าใจการเรียนรู้ความตายได้บทเรียนจากผู้ขับเคลื่อนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น 🌱 ฐิติกา นิลเลิศ - เรื่องการดูแลความสูญเสียในเยาวชน หรือการทำงานกับเยาวชนในสถานพินิจ 🌱ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ - เรื่อง การวางแผนสุขภาพล่วงหน้ากับคนไร้บ้าน 🌱อรทัย ชะฟู - เรื่องการทำงานจิตอาสา 🌱พญ นิษฐา เอื้ออารีมิตร  - เรื่องการตายดี การดูแลแบบประคับประคอง ติดตามเรื่องราวการตายดี ได้ที่ Facebook Fanpage : Peaceful Death #ปลูกชุมชนกรุณา #ชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี #Peacefuldeath #มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา #มสชก #สสส
21. maj 2023 - 39 min
episode ปลูกชุมชนกรุณา - เยาวชนในสถานพินิจ โดยฐิติกา นิลเลิศ artwork
ปลูกชุมชนกรุณา - เยาวชนในสถานพินิจ โดยฐิติกา นิลเลิศ
🎙️ มารับฟังการพูดคุย สนทนา ตั้งคำถามเกี่ยวกับการรับมือกับความตาย จากในงาน "ปลูกชุมชนกรุณา" ที่เพิ่งจบไป 🎙️ มุมมองจากผู้มีประสบการณ์ที่ผ่านการปฏิบัติงานดูแลคุณภาพชีวิตช่วงสุดท้าย บุคลากรเครือข่าย รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ผ่านการเรียนรู้เครื่องมือ "ตายดี" ที่ได้ดูแลคนใกล้ชิดให้เดินทางอย่างสงบ 🎙️พบกันกับเรื่องราวหลากหลายที่จะทำให้เราเข้าใจการเรียนรู้ความตายได้บทเรียนจากผู้ขับเคลื่อนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น 🌱 ฐิติกา นิลเลิศ - เรื่องการดูแลความสูญเสียในเยาวชน การทำงานกับเยาวชนในสถานพินิจ 🌱ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ - เรื่อง การวางแผนสุขภาพล่วงหน้ากับคนไร้บ้าน 🌱อรทัย ชะฟู - เรื่องการทำงานจิตอาสา 🌱พญ นิษฐา เอื้ออารีมิตร - เรื่องการตายดี การดูแลแบบประคับประคอง ติดตามเรื่องราวการตายดี ได้ที่ Facebook Fanpage : Peaceful Death #ปลูกชุมชนกรุณา #ชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี #Peacefuldeath #มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา #มสชก #สสส
21. maj 2023 - 53 min
episode ปลูกชุมชนกรุณา - การทำงานจิตอาสา โดยอรทัย ชะฟู artwork
ปลูกชุมชนกรุณา - การทำงานจิตอาสา โดยอรทัย ชะฟู
🎙️ มารับฟังการพูดคุย สนทนา ตั้งคำถามเกี่ยวกับการรับมือกับความตาย จากในงาน "ปลูกชุมชนกรุณา" ที่เพิ่งจบไป 🎙️ มุมมองจากผู้มีประสบการณ์ที่ผ่านการปฏิบัติงานดูแลคุณภาพชีวิตช่วงสุดท้าย บุคลากรเครือข่าย รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ผ่านการเรียนรู้เครื่องมือ "ตายดี" ที่ได้ดูแลคนใกล้ชิดให้เดินทางอย่างสงบ 🎙️พบกันกับเรื่องราวหลากหลายที่จะทำให้เราเข้าใจการเรียนรู้ความตายได้บทเรียนจากผู้ขับเคลื่อนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น 🌱 ฐิติกา นิลเลิศ - เรื่องการดูแลความสูญเสียในเยาวชน หรือการทำงานกับเยาวชนในสถานพินิจ 🌱ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ - เรื่อง การวางแผนสุขภาพล่วงหน้ากับคนไร้บ้าน 🌱อรทัย ชะฟู - เรื่องการทำงานจิตอาสา 🌱พญ นิษฐา เอื้ออารีมิตร - เรื่องการตายดี การดูแลแบบประคับประคอง ติดตามเรื่องราวการตายดี ได้ที่ Facebook Fanpage : Peaceful Death #ปลูกชุมชนกรุณา #ชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี #Peacefuldeath #มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา #มสชก #สสส
21. maj 2023 - 51 min
episode ปลูกชุมชนกรุณา - การวางแผนสุขภาพล่วงหน้ากับคนไร้บ้าน โดยภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ artwork
ปลูกชุมชนกรุณา - การวางแผนสุขภาพล่วงหน้ากับคนไร้บ้าน โดยภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์
🎙️ มารับฟังการพูดคุย สนทนา ตั้งคำถามเกี่ยวกับการรับมือกับความตาย จากในงาน "ปลูกชุมชนกรุณา" ที่เพิ่งจบไป 🎙️ มุมมองจากผู้มีประสบการณ์ที่ผ่านการปฏิบัติงานดูแลคุณภาพชีวิตช่วงสุดท้าย บุคลากรเครือข่าย รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ผ่านการเรียนรู้เครื่องมือ "ตายดี" ที่ได้ดูแลคนใกล้ชิดให้เดินทางอย่างสงบ 🎙️พบกันกับเรื่องราวหลากหลายที่จะทำให้เราเข้าใจการเรียนรู้ความตายได้บทเรียนจากผู้ขับเคลื่อนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น 🌱 ฐิติกา นิลเลิศ - เรื่องการดูแลความสูญเสียในเยาวชน หรือการทำงานกับเยาวชนในสถานพินิจ 🌱ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ - เรื่อง การวางแผนสุขภาพล่วงหน้ากับคนไร้บ้าน 🌱อรทัย ชะฟู - เรื่องการทำงานจิตอาสา 🌱พญ นิษฐา เอื้ออารีมิตร - เรื่องการตายดี การดูแลแบบประคับประคอง ติดตามเรื่องราวการตายดี ได้ที่ Facebook Fanpage : Peaceful Death #ปลูกชุมชนกรุณา #ชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี #Peacefuldeath #มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา #มสชก #สสส .......................................................................................... องค์กรที่ทำงานกับคนไร้บ้าน 1. เพจข้าวกล่องใน twitter (@thamboom88) 2. ปันรัก 3. รักแท้ 4. มูลนิธิอิสรชน 5. มูลนิธิกระจกเงา 6. สสส.สำนัก9 ดูแลดูแลประชากรกลุ่มเฉพาะ 7. มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) 8. อ.บุญเลิศ วิเศษปรีชา 9. กลุ่มสุขภาวะข้างถนน 10. ทีมสาธารณสุขรพ.กลาง รพ.ตากสิน ศบส.1และ9 กาชาด2 คลินิกสุรัตน์1บาท 11. พม. / กรมพัฒนาสังคมกทม. 12. หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน 1669,1646 13. ตำรวจ
21. maj 2023 - 37 min
episode เสวนาออนไลน์ - นโยบายชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี artwork
เสวนาออนไลน์ - นโยบายชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี
ชวนรับชมการเสวนาหัวข้อ "นโยบายชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี" รับฟังข้อมูลและข้อเสนอเชิงนโยบายจากงานวิจัยและการทบทวนข้อมูล ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานของตนเอง ผู้ร่วมเสวนา > ดร.ประชาธิป กะทา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานวิจัยเรื่อง การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและการตายของคนจนเมือง >คุณถิรนันท์ ถิรสิริสิน นักวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ งานวิจัยเรื่อง การทบทวนนโยบายกรุงเทพมหานคร 216 ข้อของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กับกฎบัตรเมืองกรุณา > คุณเอกภพ สิทธิวรรณธนะ เลขานุการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา ข้อมูลจากงานวิจัยเรื่องชุมชนกรุณาในต่างประเทศ ผู้ให้ความเห็น คุณวรรณา จารุสมบูรณ์ ประธานกลุ่ม peaceful Death และ คุณนันทพร เตชะประเสริฐสกุล หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกรุงเทพมหานคร สช. รับชมได้ในช่องทาง Facebook Live ของเพจ Peaceful Death วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30-11.30 น. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเนื่องในงาน “ปลูกชุมชนกรุณา มหกรรมเรียนรู้การพัฒนาชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี” ดำเนินการโดยกลุ่ม Peaceful Death มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
14. maj 2023 - 2 h 11 min
En fantastisk app med et enormt stort udvalg af spændende podcasts. Podimo formår virkelig at lave godt indhold, der takler de lidt mere svære emner. At der så også er lydbøger oveni til en billig pris, gør at det er blevet min favorit app.
Rigtig god tjeneste med gode eksklusive podcasts og derudover et kæmpe udvalg af podcasts og lydbøger. Kan varmt anbefales, om ikke andet så udelukkende pga Dårligdommerne, Klovn podcast, Hakkedrengene og Han duo 😁 👍
Podimo er blevet uundværlig! Til lange bilture, hverdagen, rengøringen og i det hele taget, når man trænger til lidt adspredelse.

Tilgængelig overalt

Lyt til Podimo på din telefon, tablet, computer eller i bilen!

Et univers af underholdning på lyd

Tusindvis af lydbøger og eksklusive podcasts

Ingen reklamer

Spild ikke tiden på at lytte til reklamepauser, når du lytter til Podimos indhold.

Det får du

Ubegrænset adgang til eksklusive podcasts
Ingen reklamer
20 timers lydbøger / måned
Efter prøveperioden kun 79,00 kr. / måned. Ingen binding.

Andre eksklusive shows

 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows

Populære lydbøger

 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger

Andre eksklusive shows

 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows
 • Andre eksklusive shows

Populære lydbøger

 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger
 • Populære lydbøger