Computational thinking
Podcast gratuito

Computational thinking

Podcast de It-vest - samarbejdende universiteter

Computationel thinking - at tænke med maskiner er en podcast-serie fra It-vest om informatik og brugen af computationelle metoder i forskning og uddannelse. Du vil få indsigt i, hvordan computere kan supplere vores kognitive kompetencer, og du vil møde en lang række forskere fra vidt forskellige forskningsfelter, der fortæller, hvordan de med computernes regnekraft og dataopsamling kan skabe helt nye resultater, som ikke var mulige for mennesket alene. Du kan finde podcast-serien på vores hjemmeside www-it-vest.dk https://it-vest.dk/aktiviteter/podcast-om-computationel-thinking/ (). Den er produceret af Anders Høeg Nissen, https://podlab.dk/ (podLAB), i samarbejde med It-vest. 

Este podcast se puede escuchar gratuitamente en todos las plataformas y en la app de Podimo sin necesidad de suscripción.

Todos los episodios

34 episodios
episode Episode 34: AI-oversættelse, patentkortlægning og gamle aviser – forskere med computationelle værktøjer artwork
Episode 34: AI-oversættelse, patentkortlægning og gamle aviser – forskere med computationelle værktøjer
I den foregående podcastepisode [https://www.it-vest.dk/aktiviteter/podcast-om-computational-thinking/episode-33-forskere-i-maskinen-masshine-netvaerk-med-fokus-paa-computationelle-metoder] besøgte vi Aalborg Universitet for at se nærmere på MASSHINE – et netværk for forskere på det humanistiske og samfundsvidenskabelige fakultet, der på forskellige måder bruger computationelle metoder eller har computationelle fænomener som forskningsfelt. Denne gang fortsætter vi rundturen på MASSHINE og skal tale med tre af de forskere på Aalborg Universitet, der er en del af netværket, for at høre om deres opfattelse af netværket, og også dykke ned i deres forskning i krydsfeltet mellem fag og computationelle værktøjer – forskning, som handler om alt fra teknologipatenter til gamle aviser. Podcastserien Computational thinking - at tænke med maskiner [https://it-vest.dk/aktiviteter/podcast-om-computational-thinking/] udgives af It-vest. Den er produceret af Anders Høeg Nissen, podLAB [https://podlab.dk/]. LINKS Computationel SSH - MASSHINE - Aalborg Universitet [https://www.ssh.aau.dk/forskning/signaturer/computationel-ssh-masshine] (AAU) Klart som blæk – avisprojekt [https://hislab.quarto.pub/] Johan Heinsen, lektor, SSH-fakultetet, AAU [https://vbn.aau.dk/da/persons/116815] Kristine Bundgaard, lektor, SSH-fakultetet, AAU [https://vbn.aau.dk/da/persons/140682] Roman Jurowetzki, lektor, SSU-fakultetet, AAU [https://vbn.aau.dk/da/persons/125497] Lyt også til: Episode 19: Konference om computationelle kompetencer i uddannelse [https://www.it-vest.dk/aktiviteter/podcast-om-computational-thinking/episode-19-computationelle-kompetencer-en-revolution-i-hovedet-og-paa-skemaet] Episode 29: Fremtidens studerende taler digitalsk [https://www.it-vest.dk/aktiviteter/podcast-om-computational-thinking/episode-29-fremtidens-studerende-taler-digitalsk] Episode 30: Digitalt kompetente kandidater – på tværs af dusinvis af fag [https://www.it-vest.dk/aktiviteter/podcast-om-computational-thinking/episode-30-digitalt-kompetente-kandidater-paa-tvaers-af-dusinvis-af-fag] Episode 31: Arkæologi, husdyrvidenskab og molekylær biologi – alle studerende skal have digitale kompetencer [https://www.it-vest.dk/aktiviteter/podcast-om-computational-thinking/episode-31-arkaeologi-husdyrvidenskab-og-molekylaer-biologi-alle-studerende-skal-have-digitale-kompetencer] Episode 32: Studerende skal ikke kun være brugere af digital teknologi [https://www.it-vest.dk/aktiviteter/podcast-om-computational-thinking/episode-32-studerende-skal-ikke-kun-vaere-brugere-af-digital-teknologi] Episode 33: Forskere i maskinen - MASSHINE-netværk med fokus på computationelle metoder [https://www.it-vest.dk/aktiviteter/podcast-om-computational-thinking/episode-33-forskere-i-maskinen-masshine-netvaerk-med-fokus-paa-computationelle-metoder]
20 mar 2024 - 45 min
episode Episode 33: Forskere i maskinen – MASSHINE-netværk med fokus på computationelle metoder artwork
Episode 33: Forskere i maskinen – MASSHINE-netværk med fokus på computationelle metoder
I de foregående episoder af podcasten har fokus især været på udfordringen med at ruste studerende til en verden, hvor computationelle værktøjer og metoder er en central del af hverdagen og de faglige kompetencer, uanset om man studerer biologi, antropologi eller litteraturvidenskab. Vi har besøgt Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet og talt med både ledelse og undervisere på MIT i Boston.  Men der er jo også mange forskere, som kan have gavn af at lære om og bruge metoderne – og det sker jo også i et samspil med undervisningen. Så i denne og næste episode tager vi så på besøg på Aalborg Universitet, for at se nærmere på MASSHINE. Sagt meget kort er MASSHINE et netværk for de forskere på Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, der på forskellig måde bruger computationelle metoder i deres arbejde, eller har computationelle metoder som forskningsfelt. I denne episode ser vi nærmere på selve konstruktionen MASSHINE og formålet med netværket. I næste episode [https://www.it-vest.dk/aktiviteter/podcast-om-computational-thinking/episode-34-ai-oversaettelse-patentkortlaegning-og-gamle-aviser-forskere-med-computationelle-vaerktoejer] dykker vi så lidt mere ned i noget af den forskning, som netværket er med til at facilitere, og i samspillet mellem metoder og fagfelter. Podcastserien Computational thinking - at tænke med maskiner [https://it-vest.dk/aktiviteter/podcast-om-computational-thinking/] udgives af It-vest. Den er produceret af Anders Høeg Nissen, podLAB [https://podlab.dk/].   LINKS Computationel SSH - MASSHINE - Aalborg Universitet [https://www.ssh.aau.dk/forskning/signaturer/computationel-ssh-masshine] Rasmus Antoft, dekan, Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet [https://vbn.aau.dk/da/persons/110440] (AAU) Rolf Lyneborg Lund, lektor, videnskabelig leder fra MASSHINE-netværket [https://vbn.aau.dk/da/persons/133224] Anders Kristian Munk, professor, DTU [https://www.dtu.dk/person/anders-kristian-munk?id=34141&entity=profile]   Lyt også til: Episode 19: Konference om computationelle kompetencer i uddannelse [https://www.it-vest.dk/aktiviteter/podcast-om-computational-thinking/episode-19-computationelle-kompetencer-en-revolution-i-hovedet-og-paa-skemaet]   Episode 29: Fremtidens studerende taler digitalsk [https://www.it-vest.dk/aktiviteter/podcast-om-computational-thinking/episode-29-fremtidens-studerende-taler-digitalsk]   Episode 30: Digitalt kompetente kandidater – på tværs af dusinvis af fag [https://www.it-vest.dk/aktiviteter/podcast-om-computational-thinking/episode-30-digitalt-kompetente-kandidater-paa-tvaers-af-dusinvis-af-fag] Episode 31: Arkæologi, husdyrvidenskab og molekylær biologi – alle studerende skal have digitale kompetencer [https://www.it-vest.dk/aktiviteter/podcast-om-computational-thinking/episode-31-arkaeologi-husdyrvidenskab-og-molekylaer-biologi-alle-studerende-skal-have-digitale-kompetencer] Episode 32: Studerende skal ikke kun være brugere af digital teknologi [https://www.it-vest.dk/aktiviteter/podcast-om-computational-thinking/episode-32-studerende-skal-ikke-kun-vaere-brugere-af-digital-teknologi]   Episode 7: Folkekultur på Facebook - besøg i det tekno-antropologiske laboratorium [https://www.it-vest.dk/aktiviteter/podcast-om-computational-thinking/episode-7-folkekultur-paa-facebook-besoeg-i-det-tekno-antropologiske-laboratorium]
20 mar 2024 - 46 min
episode Episode 32: Studerende skal ikke kun være brugere af digital teknologi artwork
Episode 32: Studerende skal ikke kun være brugere af digital teknologi
Når universitetsstuderende fra forskellige fagmiljøer skal lære digitale kompetencer, hvor konkret skal det så være? Handler det f.eks. om bestemte programmeringssprog og om kunstig intelligens eller om mere grundlæggende tværfaglige evner til at tænke computationelt? Det er nogle af de spørgsmål, man har stillet sig på Danmarks Tekniske Universitet. Dette er fjerde afsnit i vores serie om projekter på universiteterne med fokus på digitale kompetencer. Vi lagde ud hos MIT og hørte om deres såkaldte Common Ground-initiativ. Dernæst besøgte vi i to omgange Aarhus Universitet og hørte om digitalt kompetente studerende både i det store perspektiv og ude på tre af fagmiljøerne på universitetet. I denne episode tager vi til DTU i Lyngby, hvor man forsøger at tilrettelægge undervisningen af de ingeniørstuderende, så de også får udviklet deres digitale kompetencer – ikke "bare" som brugere af teknologien, men også som skabere. Indsatsen er sket med inspiration blandt andet fra MIT og fra den konference på AU, som vi fortalte om i episode 19. Vi taler med Marianne Thellersen, Jan Madsen og Tejs Vegge, som alle tre har været dybt involveret i udviklingen af DTU’s nye tilbud til de studerende. De fortæller både om tosprogethed, om hvorfor det er vigtigt med computationelle færdigheder for alle de studerende, og hvilke udfordringer der ligger i at opbygge undervisning i den slags digitale kompetencer. Lyt med! Podcastserien Computational thinking - at tænke med maskiner [https://it-vest.dk/aktiviteter/podcast-om-computational-thinking/] udgives af It-vest. Den er produceret af Anders Høeg Nissen, podLAB [https://podlab.dk/]. LINKS Marianne Thellersen, koncern-direktør for Innovation og Entreprenørskab på DTU [https://orbit.dtu.dk/en/persons/marianne-thellersen] Professor Jan Madsen, DTU Compute [https://www.dtu.dk/english/person/jan-madsen?id=1562&entity=profile] Professor Tejs Vegge, DTU Energi [https://orbit.dtu.dk/en/persons/tejs-vegge] Episode 19: Konference om computationelle kompetencer i uddannelse [https://www.it-vest.dk/aktiviteter/podcast-om-computational-thinking/episode-19-computationelle-kompetencer-en-revolution-i-hovedet-og-paa-skemaet] Episode 29: Fremtidens studerende taler digitalsk [https://www.it-vest.dk/aktiviteter/podcast-om-computational-thinking/episode-29-fremtidens-studerende-taler-digitalsk] Episode 30: Digitalt kompetente kandidater – på tværs af dusinvis af fag [https://www.it-vest.dk/aktiviteter/podcast-om-computational-thinking/episode-30-digitalt-kompetenter-kandidater-paa-tvaers-af-dusinvis-af-fag] Episode 31: Arkæologi, husdyrvidenskab og molekylær biologi – alle studerende skal have digitale kompetencer [https://www.it-vest.dk/aktiviteter/podcast-om-computational-thinking/episode-31-arkaeologi-husdyrvidenskab-og-molekylaer-biologi-alle-studerende-skal-have-digitale-kompetencer]
15 dic 2023 - 34 min
episode Episode 31: Arkæologi, husdyrvidenskab og molekylær biologi – alle studerende skal have digitale kompetencer artwork
Episode 31: Arkæologi, husdyrvidenskab og molekylær biologi – alle studerende skal have digitale kompetencer
Hvordan skal man på universiteterne udvikle digitale færdigheder hos de undervisere, som skal lære de nye studerende de selvsamme kompetencer? Det er en af de klassiske udfordringer, når man skal integrere computational thinking i kurserne i vidt forskellige fagmiljøer. I denne episode fortæller tre undervisere fra Aarhus Universitet om deres erfaringer. Vi dykker ned i hverdagen for at se på, hvordan man, med terminologien fra MIT i Boston som omtalt i episode 29, laver tosprogede kandidater, som både kan tale digitalsk og deres eget fagsprog. Vi har talt med tre af de undervisere, som er involveret i arbejdet ude på institutterne på Aarhus Universitet, hvor man både skal håndtere undervisernes egne kompetencer, de studerendes forventninger til studiet og teknologiens evige udvikling. Det er Maria Eskildsen fra Husdyr- og Veterinærvidenskab, Magnus Kjærgaard fra Molekylær Biologi og Felix Riede fra Arkæologi. De tre undervisere og deres institutter har forskellig baggrund og har studerende med forskellige forudgående interesser og kompetencer, når det handler om computational thinking, men de arbejder omvendt med mange af de samme opgaver og udfordringer, når undervisningen skal integrere digitale kompetencer i vidt forskellige fagmiljøer. Lyt med! PS. Hvis man ikke allerede har lyttet de to foregående episoder om universiteternes digitale kompetenceudvikling af de studerende, så kan man med fordel hoppe tilbage i feedet og finde episode 29 (hvor vi besøgte MIT) og episode 30 (hvor vi hørte om de store perspektiver på Aarhus Universitet). Podcastserien Computational thinking - at tænke med maskiner [https://it-vest.dk/aktiviteter/podcast-om-computational-thinking/] udgives af It-vest. Den er produceret af Anders Høeg Nissen, podLAB [https://podlab.dk/]. LINKS Maria Eskildsen, Husdyr- og Veterinærvidenskab [https://pure.au.dk/portal/da/persons/maria-eskildsen(f3f36bd1-1d9c-4f41-b71f-4125a4577108).html] Magnus Kjærgaard, Molekylær Biologi [https://mbg.au.dk/forskning/forskningsomraader/proteinvidenskab/magnus-kjaergaard] Felix Riede, Arkæologi [https://pure.au.dk/portal/da/persons/felix-riede(ff428700-8bab-40d1-9d42-886b4ce52776).html] Episode 29: Fremtidens studerende taler digitalsk [https://www.it-vest.dk/aktiviteter/podcast-om-computational-thinking/episode-29-fremtidens-studerende-taler-digitalsk] Episode 30: Digitalt kompetente kandidater – på tværs af dusinvis af fag [https://www.it-vest.dk/aktiviteter/podcast-om-computational-thinking/episode-30-digitalt-kompetenter-kandidater-paa-tvaers-af-dusinvis-af-fag]
08 dic 2023 - 46 min
episode Episode 30: Digitalt kompetente kandidater – på tværs af dusinvis af fag artwork
Episode 30: Digitalt kompetente kandidater – på tværs af dusinvis af fag
Når tusinder af studerende på omkring 80 forskellige uddannelser på Aarhus Universitet skal "opdateres" med digitale kompetencer, kræver det et kolossalt forarbejde, som både identificerer grundlæggende ønsker til undervisningen og tager hensyn til de mange særlige behov i fagmiljøerne. Med denne episode fortsætter vi temaet om universiteternes arbejde for at sikre kandidaterne digitale kompetencer og styrke deres evner for computational thinking. Sidst hørte vi om projektet Common Ground på MIT i Boston, og denne gang tager vi så turen tilbage til de hjemlige himmelstrøg, nærmere bestemt til Aarhus Universitet, hvor man også har gang i en større opgradering af de studerendes digitale kompetencer – for det er naturligvis noget som efterspørges fra mange sider. Der har været flere relaterede projekter på både fakulteter og institutter, og universitetet ser selvfølgelig også på, hvad der ellers foregår i verden. Samtidig diskuterer man jo også, hvilke digitale kompetencer der går på tværs af alle fag – eller i hvert fald de fleste – og hvilke lokale justeringer og tilpasninger, der skal ske på de enkelte institutter. Vi har talt med prodekan Niels Lehmann, der i universitetets uddannelsesudvalg er tovholder på projektet Digitalt Kompetente Kandidater, og med Tina Bering Keiding, som er funktionschef på Center for Uddannelsesudvikling ved Aarhus Universitet. God fornøjelse! Podcastserien Computational thinking - at tænke med maskiner [https://it-vest.dk/aktiviteter/podcast-om-computational-thinking/] udgives af It-vest. Den er produceret af Anders Høeg Nissen, podLAB [https://podlab.dk/]. LINKS Niels Lehmann, prodekan, Aarhus Universitet [https://pure.au.dk/portal/da/persons/niels-overgaard-lehmann(5d15a490-5fea-445a-9fa3-292e7dacd79d).html] Tina Bering Keiding, funktionschef, Center for Uddannelsesudvikling, Aarhus Universitet [https://pure.au.dk/portal/da/persons/tina-bering-keiding(c4a894a0-be6c-4583-8ef8-1c0f3ced5dea)/cv.html?id=37370338] Digitalt Kompetente Kandidater [https://ced.au.dk/vis/artikel/video-ny-indsats-om-digitalt-kompetente-kandidater] Digital Curriculum [https://digitalcurriculum.au.dk/]
01 dic 2023 - 39 min
Muy buenos Podcasts , entretenido y con historias educativas y divertidas depende de lo que cada uno busque. Yo lo suelo usar en el trabajo ya que estoy muchas horas y necesito cancelar el ruido de al rededor , Auriculares y a disfrutar ..!!
Fantástica aplicación. Yo solo uso los podcast. Por un precio módico los tienes variados y cada vez más.
Me encanta la app, concentra los mejores podcast y bueno ya era ora de pagarles a todos estos creadores de contenido

Disponible en todas partes

¡Escucha Podimo en tu móvil, tablet, ordenador o coche!

Un universo de entretenimiento en audio

Miles de podcast y audiolibros exclusivos

Sin anuncios

No pierdas tiempo escuchando anuncios cuando escuches los contenidos de Podimo.

Tu oferta:

Acceso ilimitado a todos los podcasts exclusivos
Sin anuncios
Descubre miles de audiolibros
Después de la prueba $99.00 / mes. Sin compromiso

Otros podcasts exclusivos

 • Otros podcasts exclusivos
 • Otros podcasts exclusivos
 • Otros podcasts exclusivos
 • Otros podcasts exclusivos
 • Otros podcasts exclusivos
 • Otros podcasts exclusivos
 • Otros podcasts exclusivos
 • Otros podcasts exclusivos
 • Otros podcasts exclusivos
 • Otros podcasts exclusivos

Audiolibros populares

 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares

Otros podcasts exclusivos

 • Otros podcasts exclusivos
 • Otros podcasts exclusivos
 • Otros podcasts exclusivos
 • Otros podcasts exclusivos
 • Otros podcasts exclusivos
 • Otros podcasts exclusivos
 • Otros podcasts exclusivos
 • Otros podcasts exclusivos
 • Otros podcasts exclusivos
 • Otros podcasts exclusivos

Audiolibros populares

 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares
 • Audiolibros populares