Yo's Folklore
Gratis podcast

Yo's Folklore

Podcast door Công Danh Sầm

Đây là podcast về những điều thú vị trong ngôn ngữ và văn hoá người Thái Yo - Tay Dọ ở Việt Nam. This is a channel of podcast which will provide much interesting knowledge about Tai Yo people in Vietnam, on their language and culture! 

Deze podcast is gratis te beluisteren op alle podcastspelers en de Podimo-app zonder abonnement.

Alle afleveringen

4 afleveringen
episode Lāi lô̄ng Mươ̄ng – Xuống Trần gian - P4 artwork
Lāi lô̄ng Mươ̄ng – Xuống Trần gian - P4
Lāi Lô̄ng Mươ̄ng (tên khác: Lô̄ng Mươ̄ng Lùm) hay “Xuống Trần gian” là câu chuyện kể về quá trình khai thiên lập địa của người Thái Yo tại Nghệ An và Thanh Hóa. Đây là một trong những sử thi được lưu truyền rộng rãi nhất. Đây là phần 4 tiếp theo của sử thi này. S.C.D --- Send in a voice message: https://anchor.fm/cong-danh-sam-tai-yo/message
18 apr 2021 - 5 min
episode Lāi lô̄ng Mươ̄ng – Xuống Trần gian - P3 artwork
Lāi lô̄ng Mươ̄ng – Xuống Trần gian - P3
Lāi Lô̄ng Mươ̄ng (tên khác: Lô̄ng Mươ̄ng Lùm) hay “Xuống Trần gian” là câu chuyện kể về quá trình khai thiên lập địa của người Thái Yo tại Nghệ An và Thanh Hóa. Đây là một trong những sử thi được lưu truyền rộng rãi nhất. Đây là tập thứ 3 tiếp nối hai tập trước. S.C.D --- Send in a voice message: https://anchor.fm/cong-danh-sam-tai-yo/message
18 apr 2021 - 6 min
episode Lāi lô̄ng Mươ̄ng – Xuống Trần gian - P2 artwork
Lāi lô̄ng Mươ̄ng – Xuống Trần gian - P2
Lāi Lô̄ng Mươ̄ng (tên khác: Lô̄ng Mươ̄ng Lùm) hay “Xuống Trần gian” là câu chuyện kể về quá trình khai thiên lập địa của người Thái Yo tại Nghệ An và Thanh Hóa. Đây là một trong những sử thi được lưu truyền rộng rãi nhất. Đây là tập thứ 2 tiếp nối tập đầu. S.C.D --- Send in a voice message: https://anchor.fm/cong-danh-sam-tai-yo/message
17 apr 2021 - 7 min
episode Lāi lô̄ng Mươ̄ng – Xuống Trần gian - P1 artwork
Lāi lô̄ng Mươ̄ng – Xuống Trần gian - P1
Lāi Lô̄ng Mươ̄ng (tên khác: Lô̄ng Mươ̄ng Lùm) hay “Xuống Trần gian” là câu chuyện kể về quá trình khai thiên lập địa của người Thái Yo tại Nghệ An và Thanh Hóa. Đây là một trong những sử thi được lưu truyền rộng rãi nhất. Chúng ta sẽ lần lượt đi theo từng phần của nguyên bản tiếng Thái Yo. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/cong-danh-sam-tai-yo/message
17 apr 2021 - 5 min
Super app. Onthoud waar je bent gebleven en wat je interesses zijn. Heel veel keuze!
Makkelijk in gebruik!
App ziet er mooi uit, navigatie is even wennen maar overzichtelijk.

Overal beschikbaar

Luister naar Podimo op je telefoon, tablet, computer of auto!

Een universum van audio-entertainment

Duizenden luisterboeken en exclusieve podcasts

Geen advertenties

Verspil geen tijd met het luisteren naar reclameblokken wanneer je luistert naar de exclusieve shows van Podimo.

Jouw aanbieding

Ongelimiteerd toegang tot exclusieve podcasts
Geen advertenties
20 uur aan luisterboeken / maand
Alleen na proefperiode € 6,99 / maand. Geen verplichtingen.

Andere exclusieve shows

 • Andere exclusieve shows
 • Andere exclusieve shows
 • Andere exclusieve shows
 • Andere exclusieve shows
 • Andere exclusieve shows
 • Andere exclusieve shows
 • Andere exclusieve shows
 • Andere exclusieve shows
 • Andere exclusieve shows
 • Andere exclusieve shows

Populaire luisterboeken

 • Populaire luisterboeken
 • Populaire luisterboeken
 • Populaire luisterboeken
 • Populaire luisterboeken
 • Populaire luisterboeken
 • Populaire luisterboeken
 • Populaire luisterboeken
 • Populaire luisterboeken
 • Populaire luisterboeken
 • Populaire luisterboeken

Andere exclusieve shows

 • Andere exclusieve shows
 • Andere exclusieve shows
 • Andere exclusieve shows
 • Andere exclusieve shows
 • Andere exclusieve shows
 • Andere exclusieve shows
 • Andere exclusieve shows
 • Andere exclusieve shows
 • Andere exclusieve shows
 • Andere exclusieve shows

Populaire luisterboeken

 • Populaire luisterboeken
 • Populaire luisterboeken
 • Populaire luisterboeken
 • Populaire luisterboeken
 • Populaire luisterboeken
 • Populaire luisterboeken
 • Populaire luisterboeken
 • Populaire luisterboeken
 • Populaire luisterboeken
 • Populaire luisterboeken