Socialpædagogerne - podcast

Socialpædagogerne

100% likes this
262 subscribers

Socialpædagoger arbejder med udsatte børn og unge, børn og voksne med handicap, psykisk syge, misbrugere og andre, der har brug for en særlig indsats for at få et godt liv. Vores fag giver os styrke til at være noget for andre. Denne podcast fortæller hvordan.

Listen to unlimited podcasts and audio books

Already more than 250.000 members

Podcasts & Audiobooks – all in one app

Try for free – cancel anytime


Get 30 days free, then DKK 59/month. Cancel anytime

Use PayPal or Credit Card.

Latest episodes

Show all
Når selvskade er en strategi
28/4 2022

Når selvskade er en strategi

At skære i sig selv. Banke hovedet ind i væggen. Brænde huller i huden. Selvskade har mange forskellige former. Men fælles for den selvskadende adfærd er, at det er en strategi til at rumme og håndtere psykisk mistrivsel og det, der er svært. Der er altid en dybereliggende grund til, at unge skader sig selv, og det gælder om at finde ind til den, hvis mistrivsel skal vendes til trivsel. Så hvordan griber du selvskadende adfærd an som socialpædagog? Det bliver du klogere på og finder inspiration til i denne episode. BRUG PODCASTEN: Sæt gang i den faglige refleksion over selvskade med dette refleksionsværktøj fra Fagligt Fokus [https://socialpaedagogen.sl.dk/media/9010/socialpaedagogernes-podcast-refleksionsvaerktoej-selvskade.pdf] Medvirkende: Lene Nielsen, socialpædagog på Platangårdens Ungdomscenter og Janne Dolma, psykolog og underviser på Platangårdens Ungdomscenter Tilrettelæggelse og produktion: Mie Brandstrup, Genlyd Podcast

22m
Omsorgstræthed
7/4 2022

Omsorgstræthed

Som socialpædagog går du på arbejde med hele dig selv: din faglighed, personlighed, følelser og omsorg. Alt sammen alfa og omega for arbejdet med mennesker - men det koster også. Omsorgstræthed er den følelse af udbrændthed, du kan mærke, hvis du gennem længere tid bruger dig selv og dine følelser på dit arbejde uden at få ladet op eller talt de svære sager igennem med andre. Det er ikke et nyt fænomen, men i de senere år har vi i højere grad talt om omsorgstræthed og anerkendt det som en kilde til stress, udbrændthed og forråelse. Så hvordan kan vi forebygge, at den sniger sig ind? Det kan du blive klogere på i denne podcast. BRUG PODCASTEN: Sæt gang i den faglige snak om omsorgstræthed ved at bruge dette refleksionsværktøj [https://socialpaedagogen.sl.dk/media/8989/socialpaedagogernes-podcast-refleksionsvaerktoej-omsorgstraethed.pdf] Medvirkende: Lasse Sonberg, socialpædagog og familiekonsulent, PFI Guldborgsund Kommune - Søren Bruun, socialpædagog og afdelingsleder, PFI Guldborgsund Kommune - Anne-Mette Sohn Jensen, Cand.pæd. i pædagogisk psykologi Tilrettelæggelse og produktion: Bille Sterll / Journalistik med mere

26m
LEDELSE: Lederes håndtering af egen stress
14/3 2022

LEDELSE: Lederes håndtering af egen stress

Stress rammer en del ledere indenfor det socialpædagogiske område. Ambitioner, travlhed, stramme budgetter og rammer spiller ind i en stresssygemelding, men hvordan og hvorfor? Det kan du høre om i denne episode af Socialpædagogernes podcast målrettet ledere. I podcasten fortæller afdelingsleder Jane Tholle om sit forløb med stress, og du får hendes gode råd til at holde stress for døren i hverdagen. Stressforsker Pernille Steen Pedersens kommer bl.a. med sit bud på kendetegn, som kan gøre socialpædagogiske ledere særligt udsat for stress – og giver dig inspiration til udviklingen af et arbejdsfællesskab, hvor I sammen kan forebygge stress. Du finder Pernille Steen Pedersens værktøjer til at forebygge stress og styrke arbejdsfællesskabet her hos Viden på Tværs [https://vpt.dk/nytperspektivpaastress]. Medvirkende: Jane Tholle, afdelingsleder på Bo- og Støttetilbud Handicap i Kolding Kommune og Pernille Steen Pedersen, adjunkt på CBS og stressforsker med særlig fokus på ledelse. Produktion og tilrettelæggelse: Tue Sørensen, Aloud Media.

27m