Frontend Developer, Global

(English version below) Podimo er en af de hurtigst voksende podcast- og lydbogstjenester i Europa. Med den store vækst kommer også nye planer, ønsker og krav til websitet, som i stigende grad bliver både en præsentation af Podimo og en konverteringskanal. Lige nu leder vi efter en frontendudvikler som kan hjælpe med at videreudvikle websitet. Du vil blive en del af det globale webteam i København og indgå i et tæt samarbejde med de øvrige medlemmer af web-teamet, som alle brænder for konstant at optimere sitet og forbedre brugeroplevelsen. Interesseret? Så læs mere herunder...

Din rolle:

 • Udvikle Podimos kommercielle frontend

 • Indgå i samarbejde med vores digitale designer og sørge for at alt ser ud som det er designet og at eventuelle animationer opfører sig som tiltænkt

 • Sørge for at løsningerne virker på et bredt udsnit af devices, skærmstørrelser og browsere.

 • Optimere løsningerne til hurtige loadtider og en gnidningsfri oplevelse.

 • Indgå i samarbejde med det øvrige web-team om at optimere Konverteringsrater, implementere AB-tests og klargøre sitet til brugertests.

Din profil:

Du skal være god til og have lyst til at kommunikere og indgå i et team. Da vi endnu er en ung virksomhed hvor alle løber hurtigt, er det vigtigt at du kommer med noget erfaring og kan gøre en forskel helt fra starten. Du skal, udover de kodemæssige aspekter, også være motiveret af de forretningsmæssige resultater og websitets æstetik. 

 • Optimistisk tilgang der fokusere mere på løsninger end problemer

 • God grafisk forståelse

 • Erfaring med CSS, HTML og JS (naturligvis)

 • Erfaring med GSAP vil være et plus

 • Erfaring med Vue og Nuxt vil være et plus (men det er nemt at lære)

 • Erfaring med GraphQL vil også være et plus (også nemt at lære)

 • Skal kunne arbejde i København

Om Podimo:

Podimo er en podcast & lydbog-platform, som har til formål at bringe lydfortællinger ind i fremtiden på en bæredygtig måde for både lyttere og podcastere. Vores kontor ligger centralt i København og vi går højt op i et uformelt arbejdsmiljø med plads til et godt grin – selvom tempoet er rigtig højt! Løn og vilkår efter kvalifikation.

Vi afholder samtaler løbende og glæder os til at høre fra dig. Ansøgning og CV sendes til Jacob Falk (falk@podimo.com) med “Frontendudvikler” i emnefeltet.


Podimo is one of the fastest growing podcast and audiobook services in Europe. The growth also brings a lot of new plans and requirements for the website, which is increasingly becoming user's first experience with Podimo and an important conversion channel. Right now we are looking for a front-end developer who can help further develop the website. You will become part of the global web team in Copenhagen and work in close collaboration with the other members of the web team –  all of whom are passionate about constantly optimizing the site. Interested? Read more below ...

Your role: 

 • Develop Podimo's comercial frontend 

 • Collaborate with our digital designer and make sure everything looks as it is designed and that any animations behave as intended 

 • Ensure that the site works on a wide range of devices, screen sizes and browsers.

 • Optimize the site for fast load times and a smooth experience. 

 • Collaborate with the rest of the web team to optimise Conversion Rates, implement AB tests and prepare the site for user testing.

Your profile: 

You must be good at and have a passion for communication and being part of a team. As we are still a young company where everyone runs fast, it is important that you come with some experience and can make a difference right from the start. In addition to the coding aspects, you must also be motivated by the business results and the aesthetics of the website. 

 • Optimistic approach that focuses more on solutions than problems 

 • Good graphical understanding 

 • Experience with CSS, HTML and JS 

 • Experience with GSAP will be a plus 

 • Experience with Vue and Nuxt will be a plus (but easy to learn) 

 • Experience with GraphQL will also be a plus (also easy to learn) 

 • Must be able to work in Copenhagen

Who we are:

Podimo is the definitive platform for podcast lovers and audio content creators. Our intuitive app puts a world of podcasts at listeners’ fingertips, and our revenue share model means that creators are rewarded for making content that people want to hear – whether they have a massive following or a niche audience. Podimo is a brand-new ecosystem for podcasts, where creators and their content are at the center.

Our office is centrally located in Copenhagen and we're striving to have an informal work environment with plenty of room for a good laugh – even though things are high paced. Salary and terms follow qualifications. If you're our new Frontend Developer, then get in contact as soon as possible – we're looking forward to hearing from you. Send you application and resume to Jacob Falk (falk@podimo.com) with subject "Frontend developer".

Career opportunities in Podimo

Smiling girl with headphones listening to podcasts