Konkurrencebestemmelser Rikke Hertz

Arrangør

Podimo ApS Gasværksvej 16 1656 København V Danmark

Vind en reading hos Rikke Hertz + to af hendes nye bøger 

Går du rundt med et særligt spørgsmål eller en udfordring, som du har brug for guidance og rådgivning på, og ønsker du at få en Reading med Rikke Hertz, hvor hun stiller ind på dine potentialer og muligheder og mulige forhindringer?

Beskriv din udfordring og send det til rikkehertz@podimo.com 

Skriv en kort beskrivelse af dig selv og hvorfor netop du har brug for en reading. Send dit svar senest den 14. februar 2021 klokken 22.00.

Hvem kan deltage?

Du skal være fyldt 20 år for at deltage, og konkurrencen er åben for alle i Danmark, undtagen medarbejdere (herunder familiemedlemmer) hos Podimo ApS. Kun personer bosat i Danmark kan deltage i konkurrencen. Personer der ikke overholder disse vilkår, vil blive diskvalificeret fra konkurrencen. 

Kampagneperiode

Konkurrencen starter den 1. februar 2021 og slutter den 14. februar 2021 klokken 22.00

Arrangøren af konkurrencen forbeholder sig ret til at ændre i konkurrenceperioden i tilfælde af specielle eller uforudsete hændelser f.eks. force majeure.  

Sådan deltager du i konkurrencen:

Deltageren tilmelder sig konkurrencen ved at beskrive sin udfordring eller et spørgsmål, som vedkommende håber, Rikke Hertz kan besvare gennem en reading. Beskrivelsen af spørgsmålet eller dilemmaet sendes til rikkehertz@podimo.com senest den 14. februar 2021 klokken 22.00

Vær opmærksom på, at det er en forudsætning for at vinde førstepræmien, at du kan deltage i readingen, som bliver optaget d. 10 marts 2021 klokken 9.00 i Holte, Danmark og at denne reading vil blive udgivet som podcastepisode. Vinderen modtager også et sæt af Rikke Hertz’ to nye bøger i serien “Spirituelle stunder”: ‘Kærlighed - Intuition’ og ‘Familie - Følelse’, og et sæt bøger bliver udloddet til tre andre deltagere. 

Senest 10 arbejdsdage efter konkurrencens afslutning udvælges vinderen af Rikke Hertz, som vælger det bedste dilemma eller spørgsmål blandt de deltagende mailsvar.

Der findes i alt 4 vindere (1 førstepræmie og 3 andenpræmier) og præmierne vil være som angivet i afsnittet “Præmier” herunder. 

Den vindende deltager vil blive kontaktet af Rikke Hertz counseling eller producer Rikke Romme på mail. Vinderen skal oplyse mailadresse, telefonnummer og adresse for at modtage præmien. Er deltageren ikke bosiddende i Danmark, trækkes en ny vinder.

Den vindende deltagers navn eller aftalt alias bliver offentliggjort på instagram.com/podimo_dk, facebook.com/podimopodcasts eller twitter.com/podimo_dk.  

Deltageren er selv ansvarlig for, at de sendte informationer er korrekte. Arrangøren erstatter ikke præmierne, hvis deltageren har givet forkerte kontaktoplysninger, eller hvis de er uklare. Bemærk at der kan gå 2-3 uger, inden deltageren modtager præmien. Hvis en præmie ikke kan uddeles, uanset årsagen, vil præmien blive udloddet på ny. 

Arrangørens beslutninger vedrørende konkurrencen er endelige og kan ikke påklages. 

Enhver deltager der forsøger at vinde præmier gennem uretfærdig opførsel (f.eks.ved mere end én tilmelding) vil blive diskvalificeret.

Præmier 

Førstepræmie

1 reading med Rikke Hertz til en værdi af 5625 DKK.

2 signerede bøger af Rikke Hertz 129,95 DKK/stk.

Readingen foregår hos Rikke Hertz Counseling i Holte den 10. marts 2021 klokken 9:00. Præmien inkluderer eventuelle transportomkostninger til Holte, dog højst til en værdi af 1500 kr tur/retur. De signerede bøger består af to nye titler i serien “Spirituelle stunder”: ‘Kærlighed - Intuition’ og ‘Familie - Følelse’.

Præmien er til readingen den 10. Marts 2021 i Holte, Danmark, forudsat at arrangementet kan afholdes som planlagt. Præmierne kan ikke byttes til kontanter eller andre alternativer. Podimo erstatter ikke readingens værdi i tilfælde af aflyst arrangement. 

Andenpræmie

3 sæt af to signerede bøger af Rikke Hertz, til en værdi af 129,95 DKK /stk

Et sæt bøger består af to nye titler i serien “Spirituelle stunder”: ‘Kærlighed - Intuition’ og ‘Familie - Følelse’.

Arrangørens ansvar

Arrangørens samlede ansvar over for deltagerne overstiger ikke præmieværdien. 

Arrangøren af konkurrencen og konkurrencens tekniske leverandør er ikke ansvarlige for de problemer der måtte opstå pga. tredjeparter, såsom problemer med den generelle internetforbindelse, firewall- eller antivirus-software eller deltagerens egne fejl. 

Arrangøren og den tekniske serviceudbyder tager ikke ansvar for skader på dit tekniske udstyr eller for andre materielle skader eller virusproblemer der er forårsaget af brugen af siden, registrering på denne side eller der er downloadet fra denne side, eller fra dennes materialer, data, tekst, billeder, video eller lyd.

Alle præmiemodtagere fritager Podimo ApS fra nogen form for ansvar der er relateret til skader eller beskadigelse forårsaget af eller der hævdes at være forårsaget af deltagelse i denne konkurrence eller præmien.

Sådan håndteres personlige oplysninger

Personlige oplysninger håndteres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi opfordrer deltagere til at læse hele vores fortrolighedspolitik som du kan finde på podimo.com/privacy-policy.

Ved din deltagelse giver du dit samtykke til, at Podimo ApS kan offentliggøre dit navn eller aftalt alias på offentlige opslag på instagram.com/podimo_dk, facebook.com/podimopodcasts og twitter.com/podimo_dk, såfremt du vinder konkurrencen.

Alle personlige oplysninger der er blevet indsamlet om vinderen, anvendes udelukkende til at uddele præmien og vil blive slettet senest 4 uger efter konkurrencens afslutning, undtagen deltagerens eventuelle egne offentlige kommentarer eller offentlige opslag på sociale medier.